Figur

  Showroom for
HG Madsen

1995 - 1997

Du er her

Studie

Med kroppen som pensel

Et kropsaftryk efterlader et vidnesbyrd om bevægelse. Kroppens fysiske berøring med fladen, hastigheden, presset. I dette studie er der fabuleret videre på den hændelse som kroppens aftryk har efterladt. Her er tilført nye lag og flader af farve, men bestræbelsen med det tilførte har været kun at antyde, for på den måde at være tro mod den abstraktion, den åbne fortolkning som kropsaftrykket i sig selv giver anledning til.